TABRIKLAYMIZ {JAMO YETAKCHISI (1-A\’ZO) (First):2.3} {JAMO YETAKCHISI (1-A\’ZO) (Last):2.6} {JAMO YETAKCHISI (1-A\’ZO) (Middle):2.4}!

SIZ VA JAMOANGIZ YOSHLAR AKADEMIYASINING {Yoshlar Akademiyasining qaysi platformasiga a\’zo bo’lmoqchisiz?:42} PLATFORMASIGA MUVAFFAQIYATLI RO’YXATDAN O’TDINGIZ.

Jamoa yetakchisi 1-a’zo – {JAMO YETAKCHISI (1-A\’ZO) (First):2.3} {JAMO YETAKCHISI (1-A\’ZO) (Middle):2.4} {JAMO YETAKCHISI (1-A\’ZO) (Last):2.6}

Jamoaning 2- a’zosi – {JAMOANING 2-A\’ZOSI (First):3.3} {JAMOANING 2-A\’ZOSI (Middle):3.4} {JAMOANING 2-A\’ZOSI (Last):3.6}

Jamoaning 3- a’zosi – {JAMOANING 3-A\’ZOSI (First):14.3} {JAMOANING 3-A\’ZOSI (Middle):14.4} {JAMOANING 3-A\’ZOSI (Last):14.6}

Jamoaning 4-a’zosi – {JAMOANING 4-A\’ZOSI (First):17.3} {JAMOANING 4-A\’ZOSI (Middle):17.4} {JAMOANING 4-A\’ZOSI (Last):17.6}

Jamoaning 5-a’zosi – {JAMOANING 5-A\’ZOSI (First):18.3} {JAMOANING 5-A\’ZOSI (Middle):18.4}  {JAMOANING 5-A\’ZOSI (Last):18.6}