🔍 “Ilmiy loyiha” tushunchasi.

🖋 Ilmiy loyiha – aniq maqsadlarga erishish va vazifalarni hal etish uchun asosan yangi bilimlarni qoʻllashga yoʻnaltirilgan amaliy tadqiqotlar va/yoki innovatsiyani yaratish va ishlab chiqarishga yoʻnaltirilgan innovatsion tadqiqotlar.
(Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-apreldagi 222-sonli qarori)

#bolajakolim #tanlovlar #ilmiyloyiha #hukumatqarori #loyiha
______________
Yoshlar akademiyasi — Ilm-fan sohasiga o’z hissangni qo’sh